Telefonski imenik in elektronski naslovi

Novak Iva, direktorica02 829 59 45
02 818 58 20
iva.novak@dom-poljcane.si
Frangež Goran, pomočnik direktorice02 829 59 29
goran.frangez@dom-poljcane.si
Grm Darja, namestnica direktorice za področje ZNO02 829 59 38
darja.grm@dom-poljcane.si
Štule Polonca, strokovna vodja02 829 59 79
polonca.stule@dom-poljcane.si
Recepcija, Dom Poljčane02 829 59 20recepcija@dom-poljcane.si
Recepcija, Enota Slovenska Bistrica02 818 58 02recepcijaslb@dom-poljcane.si
Poš Katja, tajništvo Dom Poljčane02 829 59 41info@dom-poljcane.si
Iršič Nina, kadrovske zadeve02 829 59 21nina.irsic@dom-poljcane.si
Polajžer Maja, tajništvo Enota Slov. Bistrica02 818 58 00bistrica@dom-poljcane.si
Kajtna Tanja, socialna delavka Dom Poljčane, pomoč na domu02 829 59 25tanja.kajtna@dom-poljcane.si
Kopše Jasna, socialna delavka Dom Poljčane02 829 59 26jasna.kopse@dom-poljcane.si
Mohorko Katarina, socialna delavka Enota Slovenska Bistrica02 818 58 03katarina.mohorko@dom-poljcane.si
Zdravnik Dom Poljčane, Marijan Colarič02 829 59 46ambulanta@dom-poljcane.si
Zdravnik Enota Slovenska Bistrica, Mladen Keršič02 818 58 16
Lekarna Dom Poljčane02 829 59 76lekarna@dom-poljcane.si
Petar Ljuljđuraj, Dolgotrajna oskrba041 480 504petarl@dom-poljcane.si
Kotnik Nadja, vodja OE ZNO Dom02 829 59 49nadja.kotnik@dom-poljcane.si
Košič Helena, DMS Dom Poljčane02 829 59 62helena.kosic@dom-poljcane.si
Kunstek Kristina, DMS Dom Poljčane02 829 59 63
kristina.kunstek@dom-poljcane.si
Šurbek Simona, DMS Dom Poljčane02 829 59 27
simona.surbek@dom-poljcane.si
Flajnik Zdenka, vodja OE ZNO Enota Slovenska Bistrica02 818 58 11
zdenka.flajnik@dom-poljcane.si
Belič Liljana, DMS, vodja OE ZNO Enota Slovenska Bistrica02 818 58 08
liljana.belic@dom-poljcane.si
Pauman Korina, DMS, vodja OE ZNO Enota Slovenska Bistrica02 818 58 60
korina.pauman@dom-poljcane.si
Frizerka02 829 59 86
Bedenik Matej, vodja Službe za rehabilitacijo02 829 59 40
matej.bedenik@dom-poljcane.si
Fizioterapija Dom Poljčane02 829 59 40fizio@dom-poljcane.si
Delovna terapija Dom Poljčane02 829 59 39delovna@dom-poljcane.si
Delovna terapija Enota Slovenska Bistrica02 818 58 53delovnaslb@dom-poljcane.si
Burlak Iztok, vodja Službe za prehrano Dom in Enota031 794 870iztok.burlak@dom-poljcane.si
Kuhinja  Dom Poljčane02 829 59 43
Kuhinja Enota Slovenska Bistrica02 818 58 12
Okrepčevalnica Dom Poljčane02 829 59 85
Soršak Daniel, vodja Tehničnih služb02 829 59 72
daniel.sorsak@dom-poljcane.si
Vzdrževalci Dom Poljčane02 829 59 44; 031 603 461

Vzdrževalec Enota Slovenska Bistrica031 378 552
Pralnica02 829 59 42
Novak Marija, računovodja02 829 59 66marija.novak@dom-poljcane.si
Gal Ravnjak Maja, računovodja02 829 59 23
Razboršek Marinka, blagajna, obračun pomoči na domu02 829 59 24marinka.razborsek@dom-poljcane.si
Hrovat Ines, obračun oskrbnin in
storitev zdravstvene nege
02 829 59 24ines.hrovat@dom-poljcane.si
Pirš Simona, obračun plač, pogodbenega dela, plačilo računov02 829 59 22simona@dom-poljcane.si