Sukcesivna dobava pralnih, pomivalnih in čistilnih sredstev ter potrošnega blaga

Splošni podatki

Vrsta postopka:

Datum Objave: 26. 11. 2019
Številka objave:
Rok oddaje: 11. 12. 2019
Ura oddaje: 11:00
Status razpisa: ODPRT

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: Goran Frangež
E-poštni naslov: goran.frangez@dom-poljcane.si
Telefonska št: 02 829 59 29
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso
pravno zavezujoča.

2019-12-10T12:31:59+00:00