Sukcesivna dobava energentov s sklenitvijo okvirnih sporazumov za leto 2021

Sukcesivna dobava energentov 2021

Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). 

Datum Objave: 23. 11. 2020
Številka objave: JN007313/2020-W01
Rok oddaje: 9. 12. 2020
Ura oddaje:12:00
Status razpisa: Odprt

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: Ines Hrovat
E-poštni naslov: ines.hrovat@dom-poljcane.si
Telefonska št: 02 829 59 67
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso
pravno zavezujoča.

Vse objave