SUKCESIVNA DOBAVA EKO MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV TER JAJC