Pravno obvestilo politika zasebnosti

Pravno obvestilo politika zasebnosti 2019-07-03T09:43:48+00:00

POLITIKA ZASEBNOSTI

 Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta www.dom-poljcane.si uporabnik potrjuje, da se strinja s to politiko zasebnosti. V kolikor se uporabnik z njo ne strinja, je dolžan zapustiti spletno mesto.

 

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v DOMU DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE je dosegljiva na e-naslovu info@dom-poljcane.si.

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev.

Obdelovalec osebnih podatkov je DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE.

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem, vse v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Pripadajo vam vse pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in veljavno zakonodajo, ne glede na to, ali so pravice opredeljene v tej izjavi.

Kadarkoli pa lahko zahtevate: popravek svojih osebnih podatkov, trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas ter izvoz (pravica do prenosljivosti) in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Prav tako vam pripadajo pravica do omejitve obdelave, pravica do obveščanja v zvezi s popravkom, izbrisom ali omejitvijo obdelave in pravica do ugovora. Svoje pravice lahko uveljavite s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@dom-poljcane.si, pri morebitnem uresničevanju pravice pa niste dolžni določiti ali poimenovati, katero pravico uresničujete. Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave. Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili. Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani. Več o piškotkih vam je na voljo na tej povezavi: https://www.dom-poljcane.si/piskotki/.

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi privolitve ali na podlagi sklenjene pogodbe.

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE  na podlagi privolitve obdeluje osebne podatke posameznikov (zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje) za namene komunikacije in rezervacije počitniških kapacitet (pisno, po telefonu, preko e-pošte), obveščanja o dogodkih, vezanih na rezervacijo oziroma postavljeno vprašanje preko spletnega obrazca.  Navedena obvestila se pošiljajo preko elektronske pošte ali telefonske številke, ki jo je posameznik navedel ob izpolnjevanju kontaktnega obrazca na spletni strani oziroma obrazca za rezervacijo počitniških kapacitet. Za ta namen DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke, ki jih je posredoval uporabnik: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov s poštno številko in imena ter priimke ostalih letovalcev v primeru rezervacije počitniških kapacitet. Posameznik lahko podano privolitev kadarkoli prekliče. Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bo DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE oziroma pooblaščena oseba brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o kršitvi obvestil Informacijskega pooblaščenca, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

V primeru verjetnosti, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, bo DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE oziroma pooblaščena oseba brez nepotrebnega odlašanja sporočila posamezniku, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in mu podala vse potrebne informacije skladno s 34. členom Uredbe.

Uporabniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. Prepovedano je:

 • kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
 • kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
 • spodbujati sovraštvo, nasilna dejanja in jemanje nedovoljenih substanc,
 • spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
 • namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
 • uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer), uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut, izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

 

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE kot upravljavec spletne strani www.dom-poljcane.si odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere upravljavec nima vpliva. Upravljavec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin uporabnikom. Upravljavec ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

 • škoda, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani;
 • škoda, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta upravljavca ali ob neupoštevanju teh splošnih pogojev;
 • škoda, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi; uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta;
 • slovnične ali očitne tipkarske napake v besedilih;
 • če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%;
 • tehnična neustreznost vsebin na spletni strani;
 • povezave do spletnih mest tretjih oseb (za pravilnost delovanja in vsebin na spletnih mestih tretjih oseb upravljavec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

 

 Avtorska in druge pravice intelektualne lastnine

© Copyright DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Celotna vsebina spletnih strani www.dom-poljcane.si (vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti) je avtorsko-pravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vsebin spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen za oseben ogled uporabnika in v primeru vnaprejšnjega pisnega soglasja DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

 

Veljavnost

 Uporaba piškotkov, politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov so objavljeni na spletnem mestu www.dom-poljcane.si in velja od 1.7.2019 dalje.

Ob vsaki spremembi Politike zasebnosti in uporabe piškotkov DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE boste ustrezno obveščeni. Obvestilo bo vidno ob vašem obisku spletne strani.