ODPIRANJE KONKURENCE ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBNEGA BLAGA – SKLOP 6: SADJE IN ZELENJAVA

Splošni podatki

Datum Objave: 25.08.2017
Številka objave:1/9 430/2/2015-215
Rok oddaje: 29.08.2017
Ura oddaje: 12.00
Status razpisa: ODPIRANJE KONKURENCE

Razpisna dokumentacija:

Konkurenca se odpira za dobave v obdobju 1. 9. 2017 – 30. 11. 2017.
Ponudbo lahko oddata le stranki okvirnega sporazuma št. 430/2/68-2015!

Vabimo vas, da v skladu s 3. členom okvirnega sporazuma oddate svojo ponudbo do 29. 8. 2017 do 12.00 ure na sedež naročnika za sklop 6: Sadje in zelenjava na priloženem Obrazcu Predračun.

Prosimo vas, da ponudbe oddate v pisni obliki v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA« za javni razpis: »Sukcesivna dobava prehrambnega blaga«. Za opremo ovojnice lahko uporabite priložen obrazec.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na tanja.vintar@dom-poljcane.si.

Lep pozdrav!

2017-12-19T15:08:35+00:00