Obvestilo o omejitvi obiskov Dom Poljčane

Zaradi povečanega števila prehladnih obolenj vas prosimo, da na obisk k vašim svojcem, prijateljem in znancem prihajate zdravi in v manjšem številu.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v OE zdravstvena nega in oskrba.

Ob upoštevanju navodil boste pripomogli k boljšemu počutju vaših svojcev, drugih stanovalcev, obiskovalcev  in vas samih.

 

Komisija za obvladovanje in                                                                                                               Direktorica:

preprečevanje bolnišničnih okužb                                                                                                 Iva Soršak, univ. dipl. soc. delavka

Valerija Kapun, dipl. m. s

 

Namestnica direktorice za področje ZNO:

Alma Hren, dipl. m. s, spec.

2018-01-05T09:06:19+00:00