Obiski stanovalcev v domu

Dom je odprt za obiske svojcev, znancev in drugih obiskovalcev. Obiski so zaželeni in jih spodbujamo, vendar ne smejo motiti stanovalcev med dnevnimi obroki in nego.

Trajanja obiska in število obiskovalcev, ki bivajo v dvoposteljni ali več posteljni sobi, naj bo čim manj moteče za sostanovalca oziroma sostanovalce v sobi.

Spoštljiv odnos delavcev do stanovalcev je ena od osnovnih smernic za delo delavcev doma in njihova obveznost. Vse stanovalce spoštljivo naslavljamo in jih vikamo, ob vstopu v sobo potrkamo, nego izvajamo pri zaprtih vratih sobe.

V primeru nespoštovanja navedenega se lahko stanovalci pritožijo pri vodji zdravstveno negovalne službe, socialnih delavkah ali pri direktorici doma.

Seveda pa tudi od stanovalcev pričakujemo, da imajo primeren odnos do delavcev.

Obiski v času po 19.00 uri niso zaželeni, razen v nujnih primerih in po predhodnem dogovoru z namestnico direktorice zdravstvene nege.

OBISKI STANOVALCEV SO ZAŽELJENI:

Vstanovanjskem delu praviloma: od 9.00 do 12.00 ure in od 13. do 17.30 ure

V negovalnem delu: praviloma od 10.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 16.00 ure.