JNMV- NABAVA STREŽNIKA, RAČUNALNIKOV IN OPREME

Splošni podatki

Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju)

Datum Objave: 26. 10. 2018
Številka objave: JN007489/2018-W01
Rok oddaje: 8. 11. 2018
Ura oddaje: 11:00
Status razpisa: Odprt

Razpisna dokumentacija:

JNMV RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAČUNALNIKI

OBR-PREDRAČUN

OBR-REFERENCE

Narocnik_ESPD – računalniki

  Kontaktna oseba: Goran Frangež
  E-poštni naslov: goran.frangez@dom-poljcane.si
  Telefonska št: 02 829 59 29
  Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
  uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
  dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne
  dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih
  naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso
  pravno zavezujoča.

  2018-10-29T11:27:48+00:00