Enota: Drug z drugim

DRUG Z DRUGIM

Drug z drugim je besedna zveza, ki ima lahko več pomenov. Najbolj pa odseva bližino, toplino, varnost in pomen sočloveka. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije je organizirala dvodnevni seminar, ki je potekal v hotelu Termana Park Laško. Iz Medgeneracijskega društva Mavrica Poljčane se nas je udeležilo 13 voditeljic skupin starih ljudi za samopomoč.

Program je zajemal več sklopov. V uvodnem delu so nas razdelili v skupine, ki so zrcalile delo skupin, ki jih vodimo same. V teh skupinah smo se bolj spoznali in povezali.  Sledilo je predavanje o demenci, ki ga je zelo strokovno in dovolj razumljivo podal psiholog Drago Pergar, zaposlen v Domu Danice Vogrinec Maribor. V popoldanskem delu je ga. Tanja Mlakar predstavila svojo knjigo z naslovom »Vsiljivka v družini« in v vodenem pogovoru pod vodstvom Radojke Hižman, podelila osebne izkušnje z demenco. Drugi dan je bil precej razgiban.

Zdrav življenjski slog in Gibanje je s predavanji in praktičnimi vajami predstavila ga. Vesna Rauter, prof. tel. Vzgoje,  zaposlena na Medicinski fakulteti Maribor. Pomen vključevanja gibanja v vsakodnevne aktivnosti in učenje pravilnega izvajanja telesnih vaj za starejše je bil namen tega predavanja in pridobiti čim več voditeljic, ki bodo pripravljene vključiti gibanje v svoje skupine.

Seveda nas je prepričala tako, da smo se vključile v program »(Z)migaj se«!, ki so ga organizirali v Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije. Zaključili pa smo s predavanjem o prehrani z naslovom Pomen zdravega življenjskega sloga ter vključevanja primerne prehrane za zdravje starejših, ki nam ga je predstavila ga. Zvezdana Vražič, dipl. m.s., spec. klinične dietetike. Naše skupno dvodnevno druženje je minilo v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Voditeljice smo poglobile znanja za delo s starostniki in dobile potrditev, da delamo dobro drug z drugim.

Zdenka Flajnik, voditeljica skupine Sonce  

2017-12-19T13:21:24+00:00