DRUGA VARNOSTNA NAVODILA ZA PRIHODE V DOM

Za zagotavljanje varnih prihodov v dom vas prosimo, da upoštevate navodila, ki smo jih oblikovali v skladu s strokovnimi priporočili strokovne skupine Vlade RS, NIJZ, MZ in MDDSZ.

2020-06-24T15:15:12+00:00