Dobava medicinske opreme in pripomočkov

Splošni podatki

Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3)

Datum Objave: 10. 7. 2018
Številka objave: 4301/3/2018
Rok oddaje: 23. 7. 2018
Ura oddaje: 11:00
Status razpisa: Odprt

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: Ines Hrovat
E-poštni naslov: ines.hrovat@dom-poljcane.si
Telefonska št: 02 829 59 67
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso
pravno zavezujoča.

2018-07-19T09:28:53+00:00