Dobava in montaža kuhinjskih aparatov

Dobava in montaža kuhinjskih aparatov

Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

Datum Objave: 20.9.2019
Številka objave: JN006555/2019-W01
Rok oddaje: 8. 10. 2019
Ura oddaje: 11:00
Status razpisa: Odprt

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Obrazec PREDRACUN

Narocnik_ESPD

  Sprememba razpisne dokumentacije

  Sprememba datumov:

  Rok oddaje: 18. 10. 2019
  Ura oddaje: 11:00
  Status razpisa:

  Razpisna dokumentacija:

  Kontaktna oseba: Ines Hrovat
  E-poštni naslov: ines.hrovat@dom-poljcane.si
  Telefonska št: 02 829 59 67
  Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
  uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
  dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne
  dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih
  naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso
  pravno zavezujoča.

  2019-10-04T11:47:05+00:00