Cenik storitev pomoči na domu

Cenik storitev pomoči na domu 2017-12-27T09:04:35+00:00

Cena za uporabnika

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane01.03.20155,00 €7,75 €9,30 €
Slovenska Bistrica01.03.20155,30 €8,05 €9,60 €

Cena za občino

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane01.03.201510,60 €10,60 €10,60 €
Slovenska Bistrica01.03.201510,30 €10,30 €10,30 €

Celotni strošek storitve

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane01.03.201515,60 €18,35 €19,90 €
Slovenska Bistrica01.03.201515,60 €18,35 €19,90 €

Nudimo vam tudi kosila po ceniku za zunanje odjemalce.

Ceno za Občino Poljčane je sprejel Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 11. redni seji, dne 18.12.2014, Občinski svet Občine Poljčane je sprejel sklep št. 900-2/2015 na 3. redni seji dne 4.2.2015 z veljavnostjo cene od 1.3.2015 dalje.

Uskladitev cene za Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 12. redni seji dne 26.2.2015 z veljavnostjo cene od 1.3.2015 dalje.

Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost
oproščene plačila DDV.

Vse cene so v EUR.

Poljčane, 1.3.2015 Direktorica:
Ivanka Soršak, univ.dipl.soc.del.

V skladu z UREDBO o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004)
– neuradno prečiščeno besedilo –, lahko uporabniki zaprosijo za oprostitev plačila storitev pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.