Cenik storitev pomoči na domu

Cenik storitev pomoči na domu 2020-10-06T10:01:40+00:00

Cena za uporabnika

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane29. 9. 20206,95 €10,69 €12,75 €
Slovenska Bistrica12. 6. 20206,84 €10,58 €12,64 €

Nudimo vam tudi kosila po ceniku za zunanje odjemalce.

Uskladitev cene za Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 15. redni seji dne 23. 1. 2020.

Občina Slovenska Bistrica je podala soglasje k tako določeni ceni na svoji 9. redni seji, dne 11. 6. 2020, ter določila ceno za uporabnika od 12. 6. 2020 dalje.

Občina Poljčane je podala soglasje k tako določeni ceni na svoji 12. redni seji, dne 22. 9. 2020, ter določila ceno za uporabnika od 29. 9. 2020 dalje.

Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost
oproščene plačila DDV.

Vse cene so v EUR.

Poljčane, 29. 9. 2020 Direktorica:
Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del.

V skladu z UREDBO o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004)
– neuradno prečiščeno besedilo –, lahko uporabniki zaprosijo za oprostitev plačila storitev pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.