Cenik storitev pomoči na domu

Cenik storitev pomoči na domu 2019-10-21T07:31:55+00:00

Cena za uporabnika

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane01.06.20196,30 €9,60 €11,40 €
Slovenska Bistrica15.07.20196,05 €9,35 €11,15 €

Nudimo vam tudi kosila po ceniku za zunanje odjemalce.

Uskladitev cene za Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 10. redni seji dne 28. 2. 2019.

Občina Poljčane je podala soglasje k tako določeni ceni na svoji 5. redni seji, dne 15. 5. 2019, ter določila ceno za uporabnika od 1. 6. 2019 dalje.

Občina Slovenska Bistrica je podala soglasje k tako določeni ceni na svoji 5. redni seji, dne 11. 7. 2019, ter določila ceno za uporabnika od 15. 7. 2019 dalje.

Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost
oproščene plačila DDV.

Vse cene so v EUR.

Poljčane, 15. 7. 2019 Direktorica:
Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del.

V skladu z UREDBO o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004)
– neuradno prečiščeno besedilo –, lahko uporabniki zaprosijo za oprostitev plačila storitev pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.