Cenik storitev pomoči na domu

Cenik storitev pomoči na domu 2018-07-11T12:54:58+00:00

Cena za uporabnika

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane01.06.20185,00 €7,90 €9,50 €
Slovenska Bistrica01.07.20185,30 €8,20 €9,80 €

Cena za občino

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane01.06.201811,40 €11,40 €11,40 €
Slovenska Bistrica01.07.201811,10 €11,10 €11,10 €

Celotni strošek storitve

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane01.06.201816,40 €19,30 €20,90 €
Slovenska Bistrica01.07.201816,40 €19,30 €20,90 €

Nudimo vam tudi kosila po ceniku za zunanje odjemalce.

Uskladitev cene za Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 4. korespondenčni seji dne 30. 3. 2018.

Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost
oproščene plačila DDV.

Vse cene so v EUR.

Poljčane, 4. 7.2018 Direktorica:
Ivanka Soršak, univ.dipl.soc.del.

V skladu z UREDBO o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004)
– neuradno prečiščeno besedilo –, lahko uporabniki zaprosijo za oprostitev plačila storitev pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.