Dobava in montaža opreme za avlo doma Poljčane

Splošni podatki

Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti  (47. člen ZJN-3). Naročnik v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 napoveduje, da bo v postopek oddaje naročila vključil tudi pogajanja.

Datum Objave: 24. 8. 2018
Številka objave:
Rok oddaje: 13. 9. 2018
Ura oddaje:12:00
Status razpisa: Odprt

Razpisna dokumentacija:

Obrazec Predračun

Projekt Oprema – tehnične specifikacije

Obrazec Reference

Narocnik_ESPD

Razpisna dokumentacija

  Kontaktna oseba: Ines Hrovat
  E-poštni naslov: ines.hrovat@dom-poljcane.si
  Telefonska št: 02 829 59 67
  Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
  uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
  dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne
  dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih
  naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso
  pravno zavezujoča.

  2018-08-24T12:48:37+00:00