Domov

PREDSTAVITEV DOMA

 Dom Poljčane
KAKO POSTANETE NAŠ STANOVALEC
Naš dom je dom za starejše, zato praviloma sprejemamo osebe, starejše od 65 let, izjemoma pa zaradi specifičnega zdravstvenega stanja ali socialnih razmer sprejmemo tudi mlajše stanovalce.
Bodoči stanovalci morajo za sprejem v dom predložiti pisno prošnjo na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobijo pri socialnih delavkah doma ali na spletnih straneh www.ssz-slo.si in www.dom-poljcane.si
Prošnji je potrebno priložiti naslednje dokumente:
 • potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču, oz. fotokopijo osebnega dokumenta, zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, 
 • izjavo o (do)plačilu storitve s strani zavezanca-ev ali odločbo pristojnega organa o oprostitvi plačila k socialno varstveni storitvi (to nalogo izvajajo centri za socialno delo).
Prošnje se lahko v dom posredujejo na naslednje načine:
 • s poštno pošiljko na naslov Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane,
 • osebno v Socialni službi doma, 
 • po elektronski pošti ( info@dom-poljcane.si).
Če želi bodoči stanovalec oz. njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vložiti prošnjo za sprejem še v druge zavode, v prošnji navede, v katere bi še želel biti sprejet. Kopijo njegove prošnje in dokumentacije pošljemo v navedene zavode.
Če želi bodoči stanovalec umakniti prošnjo za sprejem, o tem pisno obvesti dom.
 
NAŠA PONUDBA
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane se ponaša z dolgoletno tradicijo, prekrasno lego v zelenju pod Bočem in z izjemno lepo urejenimi bivalnimi prostori.
Za dobro počutje stanovalcev, za njihove želje in potrebe skrbi okrog 130 redno zaposlenih v naslednjih službah:
 • Služba zdravstvene nege in oskrbe,
 • Socialna služba,
 • Služba prehrane in distribucije,
 • Tehnične službe,
 • Splošno kadrovska služba,
 • Služba za finance in investicije.
Stanovalcem ponujamo:
 • nastanitev v enoposteljnih, dvoposteljnih in petih triposteljnih sobah ter apartmajih,
 • celodnevno prehrano, vključno z dietami in s prehrano po sondi,
 • pranje in vzdrževanje osebnega perila,
 • zdravstveno nego, fizioterapijo, varstvo in nego oseb z demenco,
 • storitve splošnega zdravnika, psihiatra in nevrologa,
 • aktivnosti v okviru delovne terapije (vezenje, pletenje, izdelovanje različnih izdelkov …),
 • kulturne in družabne prireditve v organizaciji delovne terapije in socialne službe (koncerti, plesi, izleti, pikniki, športne igre,ogledi filmov…),
 • dodatne programe, kot so skupine starih ljudi za samopomoč, prostovoljno delo, terapija s pomočjo živali …,
 • duhovno in versko oskrbo, 
 • frizerske in pedikerske storitve.
Vedno smo si pripravljeni vzeti čas in prisluhniti tudi kakšni posebni želji stanovalcev. Trudimo se, da bi bilo njihovo življenje v domu čim bolj prijazno, zanimivo in dostojno. Za pomoč svojcem delujeta v domu Klub svojcev in Suportivna skupina za pomoč svojcem stanovalcev z demenco.
 
HIŠNI RED
Naš dom deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Da bi stanovalcem zagotovili čim bolj mirno in prijetno bivanje, smo sprejeli hišni red, ki velja tako zanje, kot za svojce in zaposlene.
Domska vrata so odprta vsak dan od 5.30. ure zjutraj do 22. ure zvečer. 
Stanovalci lahko sprejemajo obiske, seveda pa lahko kadarkoli zapustijo dom in obiščejo svoje sorodnike in znance. O svojem odhodu in predvidenem času odsotnosti morajo obvestiti Službo zdravstvene nege in oskrbe in/ali Socialno službo.
Pomični stanovalci se prehranjujejo v domski jedilnici ter v jedilnicah v bivalnih enotah, kjer imajo:
 • ob 8. uri zajtrk,
 • ob 12.30 uri kosilo,
 • ob 18. uri večerjo.
Stanovalcem, ki se ne morejo gibati, ponudimo hrano v sobah, tiste, ki ne zmorejo sami, tudi hranimo ali jim pri tem pomagamo.
Vsem stanovalcem so vedno na voljo topli in hladni napitki, posebej pa si lahko naročijo tudi malico.
Zaradi požarne varnosti v sobah ni dovoljeno kaditi, kuhati in likati.
V hišni red smo tudi zapisali, da imamo zaposleni in stanovalci med seboj spoštljiv odnos, za kar si vsi vsakodnevno prizadevamo.
 
OBISKI V DOMU
Obiski naših stanovalcev so zelo zaželeni in vedno dobrodošli. Z njimi stanovalci ohranjajo stik z domačimi, povezujejo njihove družine in jih razveseljujejo.
Stanovalce lahko, v skladu s hišnim redom in njihovimi željami, obiskujete praviloma od 9.00 do 12.00 ure in od 13.do 17.30 ure.
Če je obisk tudi v času, ko zdravstveno negovalno osebje izvaja zdravstveno nego pri stanovalcu, so se obiskovalci dolžni umakniti iz sobe.
Obiski v času po 19.00 uri niso zaželeni, razen v nujnih primerih in po predhodnem dogovoru z odgovorno medicinsko sestro.
Trajanje obiska in število obiskovalcev stanovalcev, ki bivajo v dvoposteljni ali več posteljni sobi, naj bo čim manj moteče za sostanovalca oz. sostanovalce v sobi.
Še posebej so obiskov veseli tisti stanovalci, ki imajo težave s hojo ali pa so nepomični. V poletnem času jih lahko svojci z vozički popeljejo na sprehod po lepo urejeni okolici doma, kjer se nadihajo svežega zraka in v družbi najdražjih uživajo v zavetju zelenja in rož.
 

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava