Domov

Pomoč na domu

Pomoč na domuSocialna oskrba na domu spada poleg mobilne pomoči v storitve pomoči družini na domu. Namenjena je uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje domačem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in storitev, s katerimi se uporabnikom vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane izvaja storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe od 1.7.2013 dalje, na podlagi neposrednih pogodb, sklenjenih z občinama  Poljčane in Slovenska Bistrica. Storitev se prilagodi potrebam posameznega uporabnika in obsega:

1.   pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri umivanju in kopanju,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov;

2. gospodinjsko pomoč:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostora in odnašanje smeti,
 • postiljanje in osnovno čiščenje spalnih prostorov;

3.   pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

 • spremljanje upravičencev pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
 • priprava na institucionalno varstvo,
 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom.

Podrobnejši opis storitev je razviden iz Kataloga storitev socialne oskrbe - pomoči na domu v Občini Slovenska Bistrica in v Občini Poljčane.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava