Domov

Cenik storitev pomoči na domu

    Celotni strošek storitve        Cena za uporabnika          cena za občino
občina veljavnost del.dan nedelja praznik del. dan nedelja praznik del. dan nedelja  praznik
                     
Poljčane 01.03.2015 15,60 18,35 19,90 5,00 7,75 9,30 10,60 10,60 10,60
Slov. Bistrica 01.03.2015 15,60 18,35 19,90 5,30 8,05 9,60 10,30 10,30 10,30
                     
                     
Nudimo vam tudi kosila po ceniku za zunanje odjemalce.
                     

Ceno za Občino Poljčane je sprejel Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 11. redni seji, dne 18.12.2014, Občinski svet Občine Poljčane je sprejel sklep št. 900-2/2015 na 3. redni seji dne 4.2.2015 z veljavnostjo cene od 1.3.2015 dalje. 

Uskladitev cene za Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 12. redni seji dne 26.2.2015 z veljavnostjo cene od 1.3.2015 dalje.

   
                     
Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost
oproščene plačila DDV.                  
                     
Vse cene so v EUR.                  
                     
                     
Poljčane, 1.3.2015         Direktorica:      
            Ivanka Soršak, univ.dipl.soc.del.
                     
                     
V skladu z UREDBO o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004)
– neuradno prečiščeno besedilo –, lahko uporabniki zaprosijo za oprostitev plačila storitev pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava