Domov

Sprejem v dom

Sprejem v dom opravimo z dnem, ko je na razpolago ustrezno mesto. Bodočega stanovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika obvestimo o možnosti sprejema v dom in ga povabimo, da se v roku 5 dni zglasi v domu zaradi sklenitve dogovora.

Sprejem stanovalcev v dom se vrši praviloma ob delavnikih, med 8. in 13. uro, razen petka in sobote, ko se sprejem opravi izjemoma na osnovi sklepa komisije.

Novega stanovalca in osebe, ki ga spremljajo, sprejme socialna delavka in jih seznani z razporeditvijo prostorov v zavodu, jih predstavi osebju in sostanovalcem ter jim izroči ter pojasni hišni red in cenik storitev.

Ponudimo jim tudi vse potrebne druge informacije in pomoč strokovnih in drugih delavcev doma.

Stanovalec in dom skleneta praviloma pred sprejemom, najkasneje pa ob sprejemu v dom dogovor, s katerimse uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, zlasti pa: vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, obseg storitve, cena storitve, osebe, ki bodo storitev plačevale in pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora.

Če bo namesto uporabnika storitev delno ali v celoti plačeval kdo drug, se le-ta zaveže s podpisom dogovora. Če je plačnik, delno ali v celoti, občina, je potrebno predložiti ustrezno odločbo, ki jo izda center za socialno delo.

Stanovalec je ob sprejemu v dom dolžan predložiti še naslednje dokumente:

  • osebni dokument zaradi prijave in evidenc v domu (začasno, nato mu ga vrnemo),
  • zdravstveno kartico (začasno, nato mu jo vrnemo),
  • zdravstveno kartoteko,
  • dati ostale podatke za izpolnitev osebnega kartona.

Stanovalec prinese s seboj v dom osebno perilo in obleke, v soglasju z domom pa tudi manjše osebne predmete in manjše kose opreme. Za zlatnino, denar in druge dragocenosti priporočamo, da si stanovalci uredijo hrambo pred prihodom v dom.

Dom stanovalcu ob sprejemu uredi prijavo začasnega prebivališča.

Stanovalci imajo vedno pravico zapustiti dom ter se vrniti v domače okolje ali se preseliti v drug dom. Stanovalci, ki že bivajo v našem domu, imajo prednost pri premestitvah v druge sobe znotraj doma, prav tako jim pomagamo urejati premestitve v druge domove, če to želijo.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava