Domov

Prošnja za sprejem

Naš dom je dom za starejše, zato praviloma sprejemamo osebe, starejše od 65 let, izjemoma pa zaradi specifičnega zdravstvenega stanja ali socialnih razmer sprejmemo tudi mlajše stanovalce.

Bodoči stanovalci morajo za sprejem v dom predložiti pisno prošnjo na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobijo pri socialnih delavkah doma ali na spletni strani.

Prošnji je potrebno priložiti naslednje dokumente:

  • zdravniško mnenje, staro največ mesec dni,
  • izjavo o načinu plačila storitve ali odločbo pristojnega organa o oprostitvi plačila k socialno varstveni storitvi,
  • pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika.

Prošnje se lahko v dom posredujejo na naslednje načine:

  • s poštno pošiljko na naslov Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane,
  • osebno v socialni službi ali v tajništvu doma,
  • po elektronski pošti ( info@dom-poljcane.si).

Če želi bodoči stanovalec oz. njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vložiti prošnjo za sprejem še v druge zavode, v prošnji navede, v katere bi še želel biti sprejet. Kopijo njegove prošnje in dokumentacije pošljemo v navedene zavode.

Če želi bodoči stanovalec umakniti prošnjo za sprejem, o tem pisno obvesti dom.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava