Domov

Izdelava in montaža opreme za pisarniške prostore v SD

Splošni podatki
Datum Objave: 
7. 3. 2017
Številka objave: 
JN001701/2017-W01
Rok oddaje: 
20. 3. 2017
Ura oddaje: 
10.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Objava 9. 3. 2017:

Naročnik je objavil popravek Obrzca "PRIJAVA" kjer je minimalne garancijske roke popravil na 24 mesecev in jih tako uskladil z določili razpisne dokumentacije.

Prosimo, da ponudbo pripravite na popravljenem obrazcu.

**************************

Objava 7. 3. 2017:

Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Oznaka javnega naročila: 4301/1/2017

Predmet javnega naročila: IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago)

Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15)

Podatki o objavi: Portal javnih naročil, številka objave: JN001701/2017-W01.

Vabimo Vas, da s svojo ponudbo sodelujete v postopku oddaje tega javnega naročila.

Dodatne informacije lahko zahtevate izključno preko Portala javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo. Ogled je možen po predhodni najavi. Predlagan termin ogleda se pošlje na elektronski naslov ines.hrovat@dom-poljcane.si.

Variantne ponudbe ali ponudbe z opcijami niso zahtevane in niso dovoljene.

Javno naročilo ne vključuje pogajanj.

Javno naročilo ni pridržano.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za dobavo blaga, ki je predmet tega javnega naročila, sklenil pogodbo. Skrajni rok za izvedbo pogodbe je 20 dni po podpisu pogodbe.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava