Domov

Javna naročila male vrednosti

SUKCESIVNA DOBAVA TOBAČNIH IZDELKOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2020

Splošni podatki
Datum Objave: 
27.7.2017
Številka objave: 
JN007128/2017-W01
Rok oddaje: 
22.08.2017
Ura oddaje: 
10.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Izdelava in montaža opreme za pisarniške prostore v SD

Splošni podatki
Datum Objave: 
7. 3. 2017
Številka objave: 
JN001701/2017-W01
Rok oddaje: 
20. 3. 2017
Ura oddaje: 
10.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Objava 9. 3. 2017:

Naročnik je objavil popravek Obrzca "PRIJAVA" kjer je minimalne garancijske roke popravil na 24 mesecev in jih tako uskladil z določili razpisne dokumentacije.

Prosimo, da ponudbo pripravite na popravljenem obrazcu.

**************************

Objava 7. 3. 2017:

Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Oznaka javnega naročila: 4301/1/2017

Predmet javnega naročila: IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago)

Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15)

Podatki o objavi: Portal javnih naročil, številka objave: JN001701/2017-W01.

SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA IN OBVEZILNEGA MATERIALA S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2019

Splošni podatki
Datum Objave: 
20. 12. 2016
Številka objave: 
JN007897/2016-W01
Rok oddaje: 
30. 12. 2016
Ura oddaje: 
11.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Objavljeno 20. 12. 2016:

NAROČNIK JE OBJAVIL ODKLENJEN OBRAZEC PREDRAČUNA. PONUDNIKI SO DOLŽNI SVOJE PONUDBE ODDATI V SKLADU Z ZAHTEVANIMI SPECIFIKACIJAMI. KAKRŠNOKOLI POPRAVLJANJE NAROČNIKOVIH ZAHTEV BO POMENILO OPREDELITEV TE PONUDBE ZA NEDOPUSTNO.

Hvala za razumevanje.

Objavljeno 19. 12. 2016:

Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Oznaka javnega naročila: 4301/6-2016

Predmet javnega naročila: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA IN OBVEZILNEGA MATERIALA S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2019 (blago)

SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA IN OBVEZILNEGA MATERIALA S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2019

Splošni podatki
Datum Objave: 
23. 11. 2016
Številka objave: 
JN007425/2016-W01
Rok oddaje: 
13. 12. 2016
Ura oddaje: 
11.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Objavljeno 1. 12. 2016:

Spoštovani!

Objavljamo popravljen Obrazec predračun (z oznako p1), v katerem smo pri sklopu 4 korigirali pakiranje pri postavki 8 in enoto mere pri postavki 11 in 12. Vsi popravki so označeni z modro barvo.

Ponudbo je potrebno oddati na na spremenjenem obrazcu.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

******

Objavljeno: 24. 11. 2016:

Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Oznaka javnega naročila: 4301/5-2016

Predmet javnega naročila: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA IN OBVEZILNEGA MATERIALA S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2019 (blago)

SUKCESIVNA DOBAVA ENERGENTOV S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2017

Splošni podatki
Datum Objave: 
7. 10. 2016
Številka objave: 
4301/4/2016
Rok oddaje: 
20. 10. 2016
Ura oddaje: 
11.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Spoštovani!

Vabimo Vas, da s svojo ponudbo sodelujete v postopku oddaje tega javnega naročila.

Predmet javnega naročila: SUKCESIVNA DOBAVA ENERGENTOV S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2017 (blago)

Sklopi javnega naročila: 

  • Sklop 1: Lesna biomasa PELETI
  • Sklop 2: Ekstra lahko kurilno olje
  • Sklop 3: Utekočinjen naftni plin butan-propan
  • Sklop 4: Zemeljski plin

 

Blago iz sklopov 1-3 se dobavlja na lokacijo Potrčeva ulica 1, Poljčane.

Blago iz sklopa 4 se dobavlja na lokacijo Tomšičeva ulica 33, Slovenska Bistrica.

Dodatne informacije lahko zahtevate izključno preko Portala javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo. Ogleda ne bo.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava