Domov

Javna naročila

ODPIRANJE KONKURENCE ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBNEGA BLAGA - SKLOP 6: SADJE IN ZELENJAVA

Splošni podatki
Datum Objave: 
25.08.2017
Številka objave: 
1/9 430/2/2015-215
Rok oddaje: 
29.08.2017
Ura oddaje: 
12.00
Status razpisa: 
ODPIRANJE KONKURENCE

Konkurenca se odpira za dobave v obdobju 1. 9. 2017 – 30. 11. 2017.

ODPIRANJE KONKURENCE ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBNEGA BLAGA - SKLOP 6: SADJE IN ZELENJAVA

Splošni podatki
Datum Objave: 
16.05.2017
Številka objave: 
1/9 430/2/2015-210
Rok oddaje: 
23.05.2017
Ura oddaje: 
12.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Konkurenca se odpira za dobave v obdobju 1. 6. 2017 – 31. 8. 2017.

Ponudbo lahko oddata le stranki okvirnega sporazuma št. 430/2/68-2015!

Vabimo vas, da v skladu s 3. členom okvirnega sporazuma oddate svojo ponudbo do 23. 5. 2017 do 12.00 ure na sedež naročnika za sklop 6: Sadje in zelenjava na priloženem Obrazcu Predračun.

Prosimo vas, da ponudbe oddate v pisni obliki v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA« za javni razpis: »Sukcesivna dobava prehrambnega blaga«. Za opremo ovojnice lahko uporabite priložen obrazec.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na tanja.vintar@dom-poljcane.si.

Lep pozdrav!

Objava evidenčnih naročil v vrednosti 10.000 EUR in več (po ZJN-3)

Splošni podatki
Datum Objave: 
28. 2. 2017
Številka objave: 
439/2/2017-1
Rok oddaje: 
28. 2. 2017
Ura oddaje: 
23.59
Status razpisa: 
POTEKEL
Razpisna dokumentacija: 

ODPIRANJE KONKURENCE ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBNEGA BLAGA - SKLOP 6: SADJE IN ZELENJAVA

Splošni podatki
Datum Objave: 
21. 2. 2017
Številka objave: 
1/9 430/2/2015-201
Rok oddaje: 
27. 2. 2017
Ura oddaje: 
12.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Konkurenca se odpira za dobave v obdobju 1. 3. 2017 – 31. 5. 2017.

Ponudbo lahko oddata le stranki okvirnega sporazuma št. 430/2/68-2015!

Vabimo vas, da v skladu s 3. členom okvirnega sporazuma oddate svojo ponudbo do 27. 2. 2017 do 12.00 ure na sedež naročnika za sklop 6: Sadje in zelenjava na priloženem Obrazcu Predračun.

Prosimo vas, da ponudbe oddate v pisni obliki v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA« za javni razpis: »Sukcesivna dobava prehrambnega blaga«. Za opremo ovojnice lahko uporabite priložen obrazec.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na tanja.vintar@dom-poljcane.si.

Lep pozdrav!

ODPIRANJE KONKURENCE ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBNEGA BLAGA - SKLOPI 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 IN 20

Splošni podatki
Datum Objave: 
23. 11. 2016
Številka objave: 
3. čl. okvirnih sporazumov
Rok oddaje: 
28. 11. 2016
Ura oddaje: 
12. 00
Status razpisa: 
POTEKEL

Spoštovane stranke okvirnih sporazumov za:

 • Sklop 1: Kruh in pekovski izdelki
 • Sklop 2: Žita in mlevski izdelki
 • Sklop 3: Testenine
 • Sklop 5: Siri
 • Sklop 6: Sadje in zelenjava
 • Sklop 7: Zamrznjena zelenjava
 • Sklop 10: Zamrznjene ribe
 • Sklop 11: Meso in mesni izdelki
 • Sklop 12: Perutninsko meso
 • Sklop 13: Konzervirano sadje in zelenjava
 • Sklop 20: Enteralna prehrana

Vabimo vas, da v skladu s 3. členom okvirnega sporazuma oddate svoji ponudbi do 28. 11. 2016 do 12.00 ure na sedež naročnika na Obrazcu Predračun, ki je sestavni del spodaj pripete razpisne dokumentacije.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava