Domov

SUKCESIVNA DOBAVA TOBAČNIH IZDELKOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2020

Splošni podatki
Datum Objave: 
27.7.2017
Številka objave: 
JN007128/2017-W01
Rok oddaje: 
22.08.2017
Ura oddaje: 
10.00
Status razpisa: 
POTEKEL

Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Oznaka javnega naročila: 4301/2/2017

Predmet javnega naročila: SUKCESIVNA DOBAVA TOBAČNIH IZDELKOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2020 (blago)

Sklopi javnega naročila:

  • Sklop 1: Cigarete blagovne znamke Marlboro
  • Sklop 2: Cigarete ostalih blagovnih znamk

Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15)

 

Vabimo Vas, da s svojo ponudbo sodelujete v postopku oddaje tega javnega naročila.

Dodatne informacije lahko zahtevate izključno preko Portala javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

Variantne ponudbe ali ponudbe z opcijami niso zahtevane in niso dovoljene.

Javno naročilo ne vključuje pogajanj.

Javno naročilo ni pridržano.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za dobavo blaga, ki je predmet tega javnega naročila, sklenil okvirni sporazum za obdobje od datuma sklenitve okvirnega sporazuma do 31. 12. 2020. Okvirni sporazum bo sklenjen s tremi najugodnejšimi ponudniki za posamezni sklop blaga.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava