Prijava na e - novice

Za prejemanje e - novic se morate registrirati.

Domov

dom poljčane

Enota SLB

JNOP-Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega in obvezilnega materiala

Splošni podatki
Datum Objave: 
21.10.2014
Številka objave: 
JN10186/2014 z dne 21.10.2014
Rok oddaje: 
04.11.2014
Ura oddaje: 
11:00
Status razpisa: 
ODPRT

Naročnik javnega naročila je Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane.  Naročnik je obvestilo o naročilu objavil na portalu za javno naročanje pod številko objave JN10186/2014, dne 21.10.2014.

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe

 

ROK PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 4.11.2014 do 11:00 ure na naslov naročnika oz. bodo tega dne in ure oddane v tajništvu Naročnika.

 

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov:

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Potrčeva ulica 1

2319 Poljčane

Pošiljka mora biti označena z besedilom, kot obrazec Ponudba, ki je priložen k tem Navodilom. Besedilo (obrazec Ponudba) je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

 

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 4.11.2014 ob 12. uri v sejni sobi naročnika.

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Kdo je prijavljen

Trenutno je na strani %count uporabnika in 3 gosta.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

 

FI

 

Publikacije

 
     
Glasilo doma - Izviri 2014   Informativna zloženka "Spoznajte nas"

Glasilo Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane lahko v tiskani obliki prevzamete na sedežu doma. Glasilo je brezplačno.

Evropsko leto staranja

Prijava

Vreme